Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Pravi partner ambiciozno naravnanih podjetij in organizacij

Inštitut za celulozo in papir ustvarja znanja, storitve in strategije za dvig konkurenčnosti v papirniški in povezanih industrijah. Je raziskovalno-razvojno središče, ki podjetja podpira s celovitim portfeljem storitev in strateškimi povezavami na nacionalni ter mednarodni ravni.

  • Iščete možnosti za uporabo biomase?
  • Potrebujete svetovanje o mikrobioloških lastnosti vaših izdelkov?
  • Potrebujete analizo vaših surovin, izdelkov in odpadkov?
  • Želite po meri izdelane specialne papirne produkte?
  • Imate težave v tehnološkem procesu tiska ali izdelave embalaže?
  • Bi radi dosegli nove funkcionalne lastnosti materialov z obdelavo površin?

Partner ambicioznih podjetij in organizacij

Razvoj inovativnih materialov in tehnologij

Celovita ponudba

Akademija za papirništvo

International Conference on Circular Packaging

Trenutni projekti:

Cel.krog

CEL.KROG - Zavrženi potenciali biomase

Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov
O PROJEKTU

InnoRenew CoE

Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)
O PROJEKTU

APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies )

Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev
O PROJEKTU

ARRS

Razvoj prenosnega elektrokemijskega senzorja za formaldehid na osnovi modificiranih tiskanih elektrod

O PROJEKTU