Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Pravi partner ambiciozno naravnanih podjetij in organizacij

Inštitut za celulozo in papir ustvarja znanja, storitve in strategije za dvig konkurenčnosti v papirniški in povezanih industrijah. Je raziskovalno-razvojno središče, ki podjetja podpira s celovitim portfeljem storitev in strateškimi povezavami na nacionalni ter mednarodni ravni.

  • Iščete možnosti za uporabo biomase?
  • Potrebujete svetovanje o mikrobioloških lastnosti vaših izdelkov?
  • Potrebujete analizo vaših surovin, izdelkov in odpadkov?
  • Želite po meri izdelane specialne papirne produkte?
  • Imate težave v tehnološkem procesu tiska ali izdelave embalaže?
  • Bi radi dosegli nove funkcionalne lastnosti materialov z obdelavo površin?

Partner ambicioznih podjetij in organizacij

Razvoj inovativnih materialov in tehnologij

Celovita ponudba

Akademija za papirništvo

Trenutni projekti:

APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies )

Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev
O PROJEKTU

InnoRenew CoE

Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)
O PROJEKTU

BIOEASTsUP

Spodbujanje trajnostnega, krožnega biogospodarstva v državah srednje in vzhodne Evrope
O PROJEKTU

BRIDGE2BIO

Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev
O PROJEKTU