Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl

Novice

Zavod za gradbeništvo in Inštitut za celulozo in papir sta za časopisno revijo DELO objavila članek z naslovom Z inovacijami od zibke…
Na mednarodni srednješolski projektni olimpijadi Genius 2018, ki je potekala med 11. in 16. junijem v Oswegu v ZDA, so dosegli velik…
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je organizirala mednarodno 8. Konferenco informacijskih in grafičnih tehnologij, ki je potekala 7. in 8. junija 2018…
Janja Juhant Grkman, vodja programa Cel.krog in delovne skupine WP2.1.2. Uporaba (modificirane) nanoceluloze v papirništvu je predstavila raziskovalno delo z naslovom Nanocellulose…
Zaposleni Inštituta za celulozo in papir smo se  pogumno lotili nabiranja stebel japonskega dresnika, tujerodne invazivne rastline, ki jo na inštitutu uporabljamo kot…
16. in 17. maja je v Grazu potekala konferenca »Paper and Biorefinery« z naslovom DISRUPTION! Turning challenges into chances. Vsebina srečanja je…
Mednarodna poletna šola »European Doctoral Students on Cellulose Materials« (EDS) vsako leto združi študente in njihove mentorje iz cele Evrope, ki na…
Inštitut za celulozo in papir je 5. aprila organiziral seminar skupaj s podjetjem IGT Systems svetovno znanim proizvajalcem opreme za kontrolo potiskljivosti.…
Na fakulteti v Gradzu TU Gradz v okviru evropskega projekta FibreNet (www.fibrenet.eu) iščejo dva doktorska študenta za delo na področju mehanike vlaknin…
Z novim šolskim letom 2018/2019 se je spet mogoče izobraževati v srednješolskem programu Papirničar, ki je nastal na pobudo Slovenske papirne in…