Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Novice

  V okviru projekta APPLAUSE smo uspešno izdelali papir iz mešanice dveh tujerodnih invazivnih rastlin: kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) in orjaške…
  1. mednarodna konferenca InnoRenew CoE “Les – Zdrava prihodnost za trajnostne zgradbe” je namenjena razpravi in predstavitvi najnovejših dognanj, ki združujejo…
COST Action FP1407 Workshop je priložnost za srečevanje in povezovanje predstavnikov industrije z raziskovalci na področju predelave lesa. Podjetja z vsega sveta…
  Ekipa MOVECO je ustvarila mobilno razstavo o krožnem gospodarstvu v Podonavju, ki od avgusta dalje potuje po različnih državah vzdolž Podonavske…
14. in 15. novembra 2018 sta na Bledu že tradicionalno potekala Dan slovenskega papirništva in Mednarodni letni simpozij DITP. Letošnji dogodek je potekal…
ICP v svojem poslovanju podpira trajnostne cilje in uvaja »zeleno« delovanje in razvoj storitev, ki podpirajo krožno gospodarstvo in pomagajo drugim podjetjem…
Oktobra je v organizaciji Združenja kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije potekal posvet o priložnostih in izzivih prehoda v bioekonomijo. ICP je…
V Varšavi sta v začetku oktobra hkrati potekali dve izjemo ugledni znanstveni konferenci s področja tiska in grafičnih tehnologij – iarigai (International…
  V sredo, 10. oktobra, je v okviru evropskega projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) v središču Ljubljane potekal celodnevni festival, na katerem…
V francoskem Grenoblu je v zadnjem tednu septembra v okviru ActInPak projekta (Active and Intelligent Fibre-based Packaging – Innovation and Market Introduction)…