Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Novice

Mestna občina Ljubljana je povezala partnerje v inovativen projekt ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in njihove koristne uporabe, APPLAUSE (od škodljivih do…
Da so mikroorganizmi prisotni povsod ni potrebno posebej poudarjati, da nova spoznanja s področja molekularne genetike, okolijskih in industrijskih interakcij mikrobov skokovito…
Tradicionalni, že 28. PTS Coating symposium je letos potekal 5. in 6. septembra v Münchnu. Je dobro obiskovan simpozij, ki se ga…
dan papirništva
21. Dan slovenskega papirništva & 44. Mednarodni letni simpozij DITP – 22. in 23. november 2017 Papir je simbol trajnosti in papirna…
ICP OŠ Murska Sobota
Konec maja smo na Inštitutu za celulozo in papir dobili obisk iz Murske Sobote. Obiskali so nas nadarjeni učenci od 5. do…
ICP seminar
Po devetih letih ko se ICP nazadnje oglasil na temo iz področja tiska iz grafike je tehnologija tiska, embalaže in grafičnih izdelkov…
Circular Change Conference
11. in 12. maja bo v Ljubljani in Mariboru potekala 2. mednarodna konferenca na temo krožnega gospodarstva »Circular Change Conference«. Več informacij…
AP_Paloma
Uspešno smo zaključili prvo izobraževanje v papirniški šoli na dveh lokacijah z več kot 50 udeleženci iz različnih podjetij (Paloma, Goričane, Papirnica…
Laboratoriju za papirništvo je z dnem 23.2.2017 dodeljena nova priloga k akreditacijski listini LP 058. Akreditacija obsega fizikalna in kemijska preskušanja papirja,…
Na povabilo nizozemskih kolegov smo se udeležili letnega srečanja papirno predelovalne verige 1.2.2017 v Arnhemu s kratko predstavitvijo programa CEL.KROG. Nizozemska je…