Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Simpozij društva DITP

DITP že tradicionalno prireja Mednarodni letni simpozij in je skupaj z GZS, Združenjem za papirno in papirnopredelovalno industrijo soorganizator Dneva papirništva Slovenije z namenom promocije novih znanstvenih in strokovnih tem. Simpozij in Dan papirništva potekata na Bledu v mesecu novembru.

Vabilo na simpozij