Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Inštitut

Pravi partner ambiciozno naravnanih podjetij in organizacij

Inštitut za celulozo in papir ustvarja znanja, storitve in strategije za dvig konkurenčnosti v papirniški in povezanih industrijah. Je raziskovalno-razvojno središče, ki podjetja podpira s celovitim portfeljem storitev in strateškimi povezavami na nacionalni ter mednarodni ravni.

ICP 70 let