Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
 • sl
 • en

Infrastruktura

Laboratorijska in pilotna oprema

Laboratorij za papirništvo z vidkov tehnične opremljenosti in specifičnih znanj in izkušenj zaposlenih zagotavlja vire za kakovostno preskušanje. V svoji ponudbi vključuje več kot  120 različnih preskuševalnih metod. Od leta 2005 laboratorij je akreditiran s strani Slovenske akreditacije skladno z ISO 17025:2005 (akreditacijska listina LP 058).

Inštitut za celulozo in papir z laboratorijem in pilotnimi napravami predstavlja edini papirniški infrastrukturni center na območju JV Evrope. Laboratorij za papirništvo je razdeljen na štiri področja testiranja: mehansko-fizikalna, grafična, kemijska in mikrobiološka testiranja, ki skupaj s pilotnimi napravami (pilotni papirni stroj, pilotni premazovalnik, gladilnik) zaokrožajo celotni proces proizvodnje papirja. Laboratorijska oprema omogoča preučevanje in karakterizacijo vhodnih surovin, karakterizacijo papirja in papirnih izdelkov, odpadnih voda, trdnih odpadkov in vrednotenja proizvodnega procesa. Razvita analitika različnih področij testiranja zagotavlja reševanje kompleksnejših izzivov na področju površinskih, optičnih, tiskarskih in ostalih specifičnih lastnosti materialov.

Seznam laboratorijske opreme

 

papirni stroj

Polindustrijski gladilnik

Pilotni papirni stroj

Pilotni papirni stroj je namenjen testiranju novih surovin, tehnologij in papirjev. Na stroju je možno izdelati papir gramatur od 50 do 300 g/m2, širine papirnega traku do 62 cm. Stroj vsebuje Fourdrinier natočni sistem, produkcija je cca. 100 kg/h, hitrost do 50 m/min.

Na stroju je bil pred kratkim vgrajen sistem za spremljanje kakovosti izdelave papirja QCS (quality control system), ki omogoča on-line spremljanje izdelave papirja v prečni in vzdolžni smeri teka papirnega traku. Osnovni sistem merjenja kakovosti vključuje spremljanje in meritve gramature in vlage, poleg tega debeline in delež polnil v papirju. Na ta način je izboljšana stabilnost in regulacija natočnega sistema, kar vpliva na enakomernejšo kakovost dobljenega papirja.

Zagotavljamo homogeno kakovost in izpolnjujemo zahteve naročnikov po standardiziranih in enakomernih parametrih kakovosti izdelanega papirja.

Premazovalnik

Laboratorijski pilotni premazovalnik omogoča preskušanje uporabe različnih premaznih mešanic v različnih procesih in na različnih materialih (papir, karton, lepenka in drugi vlakninski materiali).

Tehnične specifikacije:

 • Gramatura osnovnega materiala: 40-300 g/m²
 • Sistemi nanosa: filmpress, blade, rod, 3-roll-system
 • Sistem sušenja: IR (10-100 %) in vroč zrak (do 160 °C)
 • Hitrost: do 5 m/min na on-line modulu (roll to roll) in do 35 m/min (list), odvisno od osnovnega materiala in reologije premazne mešanice
 • Širina zvitka: do 250 mm
 • Nanašanje premazne mešanice (g/m²): 1-30, odvisno od osnovnega materiala in reologije premazne mešanice

 

Polindustrijski gladilnik 

Polindustrijski gladilnik z možnostjo enkratnega ali dvakratnega stiskanja med papirnimi in kromiranimi valji ima naslednje karakteristike:

 • Širina: 54,5 cm
 • Hitrost: 10–60 m/min
 • Obremenitev valjev: 0–4 t
 • Trdota valjev: 88 Sh (D)
 • Temperatura valjev: do 130 °C
 • Možnost glajenja zvitka ali posameznih pol