Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Zaposleni

Mateja Mešl direktorica

mag. Mateja Mešl

direktorica

 

T: +386 1 200 28 19
mateja.mesl@icp-lj.si

management | poslovno svetovanje | vodenje projektov

Maja Frelih

Maja Frelih

vodja laboratorija

 

T: +386 1 200 28 63
maja.frelih@icp-lj.si

kemijska analitika materiali | odpadne vode in trdni odpadki | kemijska analiza vlaknin

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

vodja oddelka materiali in tehnologije v papirništvu

 

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si

procesi in tehnologije v papirništvuŸ | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja | preskušanje papirja, surovin in vlaknin

Igor Karlovits

dr. Igor Karlovits

vodja oddelka grafika in embalaža

 

T: +386 1 200 28 47
igor.karlovits@icp-lj.si

tisk in mehansko in grafično preskušanje materialov | optimizacija embalažnega materiala

Nevenka Kenda

Nevenka Kenda

vodja projektne pisarne

 

T: +386 1 200 28 34
nevenka.kenda@icp-lj.si

projektna pisarnaŸ | administrativno in finančno vodenje projektov | skrbništvo kadrovskih zadev

Marija Skodlar

Marija Skodlar

 

T: +386 1 200 28 11
marija.skodlar@icp-lj.si

strateški marketing | korporativno komuniciranje

Janja Zule

dr. Janja Zule

T: +386 1 200 28 52
janja.zule@icp-lj.si

lignoceluloza in alternativni viri vlaknin | karakterizacija in priprava vhodnih surovin | ocena reciklabilnosti in deinkabilnosti | razvoj naprednih instrumentalnih metod

Mija Sežun

dr. Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si

celovite okoljske rešitveŸ ravnanje z odpadki | karakterizacija in re-uporaba odpadkov | čiščenje odpadnih vod

Urška Kavčič

dr. Urška Kavčič

T: +386 1 200 28 47
urska.kavcic@icp-lj.si

funkcionalni tisk in tiskana elektronika | tisk in mehansko in grafično preskušanje materialov | optimizacija embalažnega materiala

Tea Kapun

dr. Tea Kapun

T: +386 1 200 28 48
tea.kapun@icp-lj.si

večfunkcionalni papir in karton|nanoceluloza |Ÿ preiskave vlakninskih materialov | Ÿmehansko-fizikalna preskušanja papirja in kartona

Gregor Lavrič

Gregor Lavrič

T: +386 1 200 28 47
gregor.lavric@icp-lj.si

tisk, mehansko in grafično preskušanje materialov | embalaža

Daša Medvešček

Daša Medvešček

T: +386 1 200 28 18
dasa.medvescek@icp-lj.si

Mikrobiološke analize

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si

pigmenti, veziva in koveziva v premaznih mešanicah | laboratorijsko in pilotno premazovanje papirja in kartona | mehansko, grafično preskušanje materialov

Barbara Šumiga

Barbara Šumiga

T: +386 1 200 28 11
barbara.sumiga@icp-lj.si

Ema Fabjan

T: +386 1 200 28 63
ema.fabjan@icp-lj.si

Lorna Flajšman

Lorna Flajšman

T: +386 1 200 28 18
lorna.flajsman@icp-lj.si

kemijska analitika materialov, odpadnih vod in trdnih odpadkov | Ÿskrbništvo sistema kakovosti

Aleš Rome

papirniški tehnik

 

T: +386 1 200 28 25
ales.rome@icp-lj.si

Tomaž Kenda

Tomaž Kenda

T: +386 1 200 28 44
tomaz.kenda@icp-lj.si

izvajanje mehansko-fizikalnih preskušanj | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja

Marko Kenda

Marko Kenda

T: +386 1 200 28 44
marko.kenda@icp-lj.si

izvajanje mehansko-fizikalnih in kemijskih preskušan | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja

Marjeta Bregar

Marjeta Bregar

T: +386 1 200 28 63
marjeta.bregar@icp-lj.si

izvajanje kemijskih in mikrobioloških preskušanj

Mojca Omahen

Mojca Omahen

Telefon: 01/200-28-00
mojca.omahen@icp-lj.si

organizacija in izvajanje pisarniškega poslovanja | skrbništvo poslovnih knjig

Igor Ošlaj

T: +386 1 200 28 24
igor.oslaj@icp-lj.si

vzdrževanje | nadzor in varnost objektov | varnost pri deluŸ energetika