Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Zaposleni

Mateja Mešl direktorica

mag. Mateja Mešl

direktorica

 

T: +386 1 200 28 19
mateja.mesl@icp-lj.si

management | poslovno svetovanje | vodenje projektov

Bojan Borin

Bojan Borin

vodja laboratorija

 

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si

kemijska preizkušanja | kemijska analitika materialov | stik z živili

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

vodja oddelka materiali in tehnologije v papirništvu

 

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si

procesi in tehnologije v papirništvu | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja | preskušanje papirja, surovin in vlaknin

Igor Karlovits

dr. Igor Karlovits

vodja oddelka grafika in embalaža

 

T: +386 1 200 28 47
igor.karlovits@icp-lj.si

tisk in mehansko in grafično preskušanje materialov | optimizacija embalažnega materiala

Nevenka Kenda

Nevenka Kenda

vodja projektne pisarne

 

T: +386 1 200 28 34
nevenka.kenda@icp-lj.si

projektna pisarna | administrativno in finančno vodenje projektov

Janja Zule

dr. Janja Zule

T: +386 1 200 28 52
janja.zule@icp-lj.si

lignoceluloza in alternativni viri vlaknin | karakterizacija in priprava vhodnih surovin | ocena reciklabilnosti in deinkabilnosti | razvoj naprednih instrumentalnih metod

Mija Sežun

dr. Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si

celovite okoljske rešitve | ravnanje z odpadki | karakterizacija in re-uporaba odpadkov | čiščenje odpadnih vod

Urška Kavčič

dr. Urška Kavčič

T: +386 1 200 28 47
urska.kavcic@icp-lj.si

funkcionalni tisk in tiskana elektronika | tisk in mehansko in grafično preskušanje materialov | optimizacija embalažnega materiala

Tea Kapun

dr. Tea Kapun

T: +386 1 200 28 48
tea.kapun@icp-lj.si

večfunkcionalni papir in karton | nanoceluloza | preiskave vlakninskih materialov | mehansko-fizikalna preskušanja papirja in kartona

Gregor Lavrič

Gregor Lavrič

T: +386 1 200 28 47
gregor.lavric@icp-lj.si

tisk, mehansko in grafično preskušanje materialov | embalaža

Mateja Zajc

Mateja Zajc

Mateja Zajc

T: +386 1 200 28 30
mateja.zajc@icp-lj.si

mikrobiološka preskušanja

Daša Medvešek

Daša Medvešček

Daša Medvešček

T: +386 1 200 28 18
dasa.medvescek@icp-lj.si

mikrobiološke analize

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si

pigmenti, veziva in koveziva v premaznih mešanicah | laboratorijsko in pilotno premazovanje papirja in kartona | mehansko, grafično preskušanje materialov

Barbara Šumiga

Barbara Šumiga

T: +386 1 200 28 48
barbara.sumiga@icp-lj.si

laboratorijsko in pilotno premazovanje papirja in kartona s premazi, lepili, mikrokapsulami | mehansko, mikrobiološko in kemijsko preskušanje materialov | izolacija | vodja projekta InnoRenew

 

Ema Fabjan

T: +386 1 200 28 63
ema.fabjan@icp-lj.si

priprava in kemijska karakterizacija lignoceluloznih materialov | pridobivanje vlaknin in določanje lastnosti | varstvo pri delu

 
Lorna Flajšman

Lorna Flajšman

T: +386 1 200 28 18
lorna.flajsman@icp-lj.si

kemijska analitika materialov, odpadnih vod in trdnih odpadkov | skrbništvo sistema kakovosti

Aleš Rome

T: +386 1 200 28 25
ales.rome@icp-lj.si

pilotna proizvodnja papirja

Tomaž Kenda

Tomaž Kenda

T: +386 1 200 28 44
tomaz.kenda@icp-lj.si

izvajanje mehansko-fizikalnih preskušanj | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja

Marko Kenda

Marko Kenda

T: +386 1 200 28 44
marko.kenda@icp-lj.si

izvajanje mehansko-fizikalnih in kemijskih preskušanj | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja

Simon Šorl

T: +386 1 200 28 25
simon.sorl@icp-lj.si

izvajanje  kemijskih preskušanj 

Marjeta Bregar

Marjeta Bregar

T: +386 1 200 28 63
marjeta.bregar@icp-lj.si

izvajanje kemijskih in mikrobioloških preskušanj

Mojca Omahen

Mojca Omahen

Telefon: 01/200-28-00
mojca.omahen@icp-lj.si

organizacija in izvajanje pisarniškega poslovanja | skrbništvo poslovnih knjig | skrbništvo kadrovskih zadev

Igor Ošlaj

T: +386 1 200 28 24
igor.oslaj@icp-lj.si

vzdrževanje | nadzor in varnost objektov | energetika