Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl

Partnerji programa CEL.KROG smo krepili sodelovanje in povezovanje

 

Kot koordinator programa CEL.KROG, smo 26. marca organizirali skupno srečanje vseh partnerjev konzorcija z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Osrednja tema srečanja je bila intelektualna lastnina in pravna zaščita tržno zanimivih patentov ter prenos pravic intelektualne lastnine iz javnih raziskovalnih organizacij na podjetja. O teh pomembnih temah, s katerimi se srečujemo v okviru programa CEL.KROG, katerega cilj je razvoj inovativnih materialov in bio-osnovanih produktov, so nam spregovorili predstavniki Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Srečanje smo zaključili z ogledom ICP in prijetnim mreženjem.