Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Analiza odpadkov in odpadnih voda

Na Inštitutu za celulozo in papir se zavedamo problematike in pomanjkljivosti v sistemu ravnanja z odpadki in odpadnih voda. Nudimo vam celovite nove in inovativne rešitve pri doseganju okoljskih ciljev.

Pomagamo vam :

  • poiskati rešitev pri popolnem izkoriščanju odpadnih materialov , predvsem z namenom pridobivanja produktov z dodano vrednostjo,
  • zmanjšati količine in onesnaženost odpadnih voda.
Analiza odpadkov in odpadnih voda