Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Vrednotenje odpadne embalaže – izjava o skladnosti

Na Inštitutu za celulozo in papir se ukvarjamo z vrednotenjem papirnih in kartonskih produktov, obenem pa veliko pozornosti posvečamo tudi odpadnim materialom, predvsem v smislu vplivov na okolje.

Izvajamo vrednotenje odpadne embalaže za namene odstranjevanja iz vidika določanja vsebnosti težkih kovin in nevarnih snovi, primernost za  predelavo s snovnim recikliranjem ter primernost za biorazgradljivost in kompostiranje. 

Mija Sežun

dr. Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si