Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Kemijska in mikrobiloška analiza surovin in produktov