Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Kemijska in mikrobiloška analiza surovin in produktov

Kemijska in mikrobiološka analiza surovin in produktov

Inštitut za celulozo in papir nudi storitve kemijskega in mikrobiološkega laboratorijskega preskušanja papirja, kartona, lepenke, celuloze, lignocelulozne biomase in ostalih surovin za papirno in papirno-pridelovalne industrije, laboratorijska preskušanja vzorcev iz okolja kot so mulji, blata, trdni odpadki in odpadnih voda.

ICP