Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl

Potrdila o skladnosti

Preverjanje in potrjevanje skladnosti

 

Izjava o skladnosti je listina, s katerim podjetje izjavlja, da izpolnjuje vse zahteve zakonodaje in druge uradne smernice in pravila. Za vsako posamezno vrsto materialov in izdelkov so postopki preverjanja skladnosti različni in jih določajo posamezne zakonske direktive in usmeritve, kjer so navedene minimalne zahteve, ki naj bi jih material, izdelek ali odpadek izpolnjeval.

Smo neodvisna institucija in akreditiran laboratorij, ki za vas pregleda ustrezno zakonodajo in opravi vse postopke preverjanja skladnosti po direktivah in modulih, določenih za posameznem izdelek oziroma material. Potrdila o skladnosti izdajamo za naslednja področja:

  • Materiali in izdelki za stik z živili
  • Vrednotenje (papirne in kartonske) odpadne embalaže
  • Varnost igrač (otroške knjige in slikanice)

 

KAJ VSE STORIMO ZA VAS?

  • Preverimo zakonodajne zahteve za posamezne materiale in izdelke
  • Svetujemo in izberemo ustrezne parametre testiranja
  • Izvedemo vsa potrebna laboratorijska preskušanja
  • Pomagamo pri pripravi dokumentacije in vsebine Izjave o skladnosti