Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl

Odpadna embalaža

Vrednotenje (papirne in kartonske) odpadne embalaže

 

 

Evropski embalažni trg raste, v obdobju od leta 2019 do 2023 naj bi se rast povečala za kar 2 %, kar pomeni, da se bo povečal tudi delež odpadkov. Zaradi vedno večje zavezanosti globalnega sveta trajnostnim praksam in krožnemu gospodarstvu, je odpadna embalaža podvržena vedno bolj strogi zakonodaji.

 

Pomagamo vam pri pripravi Izjave o skladnosti v skladu s standardom SIST EN 13427. Priprava potrdila o skladnosti bo vsebovala poročilo z naslednjimi parametri :

  • Preventiva z zmanjšanjem na izvoru (SIST EN 13428)
  • Težke kovine (CR 13695-1)
  • Nevarne snovi (SIST EN 13428)
  • Reuporaba (SIST EN 13429)
  • Biorazgradnja/Kompostiranje (SIST EN 13432)

Poleg tega vam svetujemo pri oceni ustreznosti odpadne embalaže za kompostiranje, termično obdelavo ali odlaganje, izdelamo oceno reciklabilnosti in deinkabilnosti ter svetujemo glede uporabe obnovljivih dodatkov v procesu izdelave materiala oziroma embalaže. Prav tako ocenimo vpliv na okolje in svetujemo glede ukrepov za zmanjševanje vpliva na okolje.

 

Mija Sežun

dr. Mija Sežun

T: +386 1 200 28 18
mija.sezun@icp-lj.si