Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Papir in karton z zaščitnimi elementi

Papir in karton z zaščitnimi elementi

Proizvajamo zaščiten papir in karton, z zaščitnimi elementi po izboru kupca, ki varujejo papir pred ponarejanjem. V papir je možno vgraditi zaščitna vlakna, planšete, kemično zaščito, eguterski vodni znak.

Zaradi zaščitnih elementov se lahko papir ali karton uporablja za dokumente, diplome, certifikate in dopise.

Specifikacija papirjev - papir z zaščitnimi elementi

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si