Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Durable (permanent) paper and board

Trajnostni papir in karton PP1

Trajnostni papir in karton PP1 je primeren za pisanje, risanje in tiskanje gradiva trajne vrednosti, za zaščito gradiv v arhivih, knjižnicah, muzejih, galerijah in za uporabo v postopkih konserviranja in restavriranja, saj ustreza zahtevam standarda SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir – Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in dokumentacija – Arhivski papir – Zahteve za trajnost in obstojnost).

 

Trajnostni papir in karton PP2

Trajnostni papir in karton PP2 je naš najnovejši produkt.

Za trajnostni papir smo prejeli potrdilo PAT testa (angl. Photographic Activity Test) po ISO 18916 (Upodobitveni materiali – Procesirani upodobitveni materiali – Test fotografske aktivnosti za mape, ovoje, zloženke), ki ga je izdal National Archives of Australia, The Paper Testing Laboratory. PAT test potrjuje, da je izdelek primeren za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 18902 (Upodobitveni materiali-Procesirani upodobitveni materiali za mape, ovoje in zloženke)

 

Trajnostni papir in karton PP3

Trajnostni papir in karton PP3 je izboljšan proizvod trajnostnega papirja in kartona PP1.

Ustreza standardu ISO 9706 in ISO 11108, kot tudi minimalnim zahtevam za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 18902.

Specifikacija papirjev - trajnostni (pdf)

Lastnost

Standard

PP1

PP2

PP3

Gramatura [g/m2]*

SIST EN ISO 536

50 ± 2

80 ± 3

110 ± 3

160 ± 5

210 ± 6

50 ± 2

120 ± 4

50 ± 2

80 ± 3

110 ± 3

150 ± 5

210 ± 6

Vsebnost pepela pri 525°C [%]

ISO 1762

Min 3

pH vodnega ekstrakta

SIST EN ISO 6588

8 - 9

 

 

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si