Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Izobraževanje

Strokovni seminar: Materiali in izdelki v stiku z živili - Naj bodo vaši materiali in izdelki varni!

 

Spoštovani,

glede na situacijo s koronavirusom smo se odločili, da seminar MATERIALI IN IZDELKI V STIKU Z ŽIVILI: Varnost, zakonodaja in praksa , ki je bil načrtovan za 25. 3. 2020 odpovemo in prestavimo na kasnejši termin. Zaenkrat planiramo v sredini maja, je pa vse odvisno tudi od razpleta s prisotno okužbo.

Hvala za razumevanje.

Inštitut za celulozo in papir (ICP) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

V stik z živili prihajajo različni materiali in izdelki, ki lahko vplivajo na kakovost živil in posledično na zdravje ljudi. Zaradi tega zakonodaja postavlja stroge predpise in standarde za preverjanje skladnosti. Na seminarju bodo predstavljeni aktualni predpisi na področju stika z živili za papir, karton, lepenko in plastiko, nabor standardiziranih postopkov za preverjanje ustreznosti materialov in izdelkov v stiku z živili ter trendi in pomembni vidiki razvoja trajnostnih materialov in embalaže. Sodelujoče inštitucije in strokovnjaki izvajajo celostne storitve na področju preverjanja skladnosti za materiale v stiku z živili, kar zagotavlja aktualnost in praktično naravnanost seminarja.

KONTAKT: Bojan Borin
AP

Akademija za papirništvo

ICP kot razvojna institucija papirne in papirno predelovalne industrije zagotavlja stalen razvoj in prenos znanja. Naši izobraževalni programi so odgovor na potrebe podjetij po dodatnem specialističnem usposabljanu zaposlenih, izobraževanju in dodatni kvalifikaciji novo zaposlenih. Tako pripomoremo k prenosu znanj in trendov na področju proizvodnje ter predelave papirja in kartona.

Izvajamo programe strokovnega izobraževanja odraslih za specifične profile v papirništvu. Sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za poklicne in srednje šole. V sodelovanju s podjetji razvijamo in izvajamo programe funkcionalnega usposabljanja ter dodatnega strokovnega izobraževanja po potrebi.