Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl
  • en

Papirniška šola

Program izobraževanja »Papirniška šola«

Program izobraževanja za papirničarje, »Papirniška šola« predstavlja prvi celovit program strokovnega izobraževanja v okviru  »Akademije za papirništvo«, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki iz podjetij na Inštitutu za celulozo in papir.

Program

86-urni program pokriva celoten proces proizvodnje papirja in kartona. Udeležencem zagotavlja pridobivanje osnovnih znanj, spoznavanje in razumevanje celotnega procesa ter specifična znanja za vodenje posameznih faz procesa. Zasnovan je v enajstih modulih.

Št.

Modul

Vsebine

Ure

1

Uvod v papirništvo

Zgodovina, Slovenska papirna industrija, papirni izdelki, standardi in kakovost.

4

2

Fizikalno tehnične osnove

Kemija, fizika, merilna in regulacijska tehnika, strojeslovje.

4

3

Surovine

Les in drugi viri, papirniška osnovna sredstva, pomožna sredstva.

8

4

Priprava snovi

Izvršni elementi v pripravi snovi, regulacija in upravljanje, meritve v pripravi snovi.

10

5

Papirni in kartonski stroj

Osnovni deli stroja, konstantni sistem, oblikovanje lista, vodenje snovi in voda, stiskanje, strojna vprega, sušenje, postopki v izdelavi.

22

6

Oplemenitenje

Premazovanje, sušenje, glajenje.

4

7

Dodelava in predelava

Razrez papirja in kartona, pakiranje, skladiščenje in odprema, kakovost delovnih procesov in izdelkov, strokovno računstvo.

8

8

Higienski papir in izdelki

Izdelava papirja, izdelki iz higienskih papirjev, stroji in naprave za izdelavo okroglega in zloženega programa, izdelava, pakiranje, skladiščenje in odprema izdelkov, kakovost in kontrola končnih izdelkov.

8

9

Spremljajoči procesi

Testiranje-kontrola kakovosti, on-line kontrola; kakovost delovnih procesov in izdelkov; vzdrževanje-mehanski, hidravlični in pnevmatski sklopi; varstvo pri delu – stroji, kemikalije, požarno varstvo.

8

10

Energetika

Vloga in pomen energije, energenti, simboli, tokokrog para-kondenzat, prenos toplote, gretje sušilnih valjev, hlapni pokrovi in rekuperacija toplote.

4

11

Ekologija

Trajnostni vidiki proizvodnje, ekologija procesa, emisije, kontrola procesa, čiščenje.

4

  Izpit

 

2

Predavatelji

Predavatelji so strokovnjaki iz podjetij in inštituta, ki so z združitvijo vrhunskih znanj in izkušenj na različnih strokovnih področjih program tudi skupno oblikovali.

Predavatelji

Organizacija

Andrej Šinkovec

Janja Juhant Grkman

Inštitut za celulozo in papir

Dr. David Ravnjak

Metod Logar

Papirnica Vevče

Janez Kokalj

Janez Per

Rok Šuštar

Jože Kopač

Količevo Karton

Dr. Kristina Stakne

Goran Vučković

Alojz Cvetko

Paloma Sladki vrh

Klemen Burgar

TIP 95

Barbara Sušin

Aleš Knavs

Radeče Papir Nova

Milan Šetinc

Vipap Videm Krško

Organizacija

Programa poteka enkrat tedensko po štiri šolske ure v popoldanskem času. Razporeditev je odvisna od števila udeležencev iz različnih podjetij. Natančen urnik je oblikovan pred pričetkom vsakoletnega programa tako, da je v največji možni meri prilagojen zahtevam sodelujočih podjetij.

Praviloma se izvaja v prostorih Inštituta za celulozo in papir, Bogišićeva 8, Ljubljana. Inštitut s svojo laboratorijsko in polindustrijsko opremo omogoča tudi praktični prikaz in demonstracijo postopkov. Vključen je tudi ogled in praktični prikaz procesov v proizvodnji različnih izdelkov v vseh slovenskih papirnicah.

Število udeležencev programa v eni skupini je omejeno na najmanj 12 in največ 25. V odvisnosti od števila prijav iz posamezne regije se lahko organizira tudi izvedba programa na različnih lokacijah.

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant

Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si