Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL
  • sl

Aktualno

Cellulose Materials Doctoral Students Conference 2017 Od 23. do 15. oktobra je na gradu Retzhof v Avstriji potekala mednarodna študentska konferenca Cellulose…
V septembru je Inštitut za celulozo in papir obiskal direktor podjetja IGT Testing Systems Wilco de Groot. IGT je podjetje, ki izdeluje…
Mestna občina Ljubljana je povezala partnerje v inovativen projekt ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in njihove koristne uporabe, APPLAUSE (od škodljivih do…
Da so mikroorganizmi prisotni povsod ni potrebno posebej poudarjati, da nova spoznanja s področja molekularne genetike, okolijskih in industrijskih interakcij mikrobov skokovito…
Tradicionalni, že 28. PTS Coating symposium je letos potekal 5. in 6. septembra v Münchnu. Je dobro obiskovan simpozij, ki se ga…
dan papirništva
21. Dan slovenskega papirništva & 44. Mednarodni letni simpozij DITP – 22. in 23. november 2017 Papir je simbol trajnosti in papirna…
Papirni izdelki po meri

Primer prispevka

Vsebina v pripravi
ICP OŠ Murska Sobota
Konec maja smo na Inštitutu za celulozo in papir dobili obisk iz Murske Sobote. Obiskali so nas nadarjeni učenci od 5. do…
ICP seminar
Po devetih letih ko se ICP nazadnje oglasil na temo iz področja tiska iz grafike je tehnologija tiska, embalaže in grafičnih izdelkov…
Circular Change Conference
11. in 12. maja bo v Ljubljani in Mariboru potekala 2. mednarodna konferenca na temo krožnega gospodarstva »Circular Change Conference«. Več informacij…