Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Pravi partner ambiciozno naravnanih podjetij in organizacij

Inštitut za celulozo in papir ustvarja znanja, storitve in strategije za dvig konkurenčnosti v papirniški in povezanih industrijah. Je raziskovalno-razvojno središče, ki podjetja podpira s celovitim portfeljem storitev in strateškimi povezavami na nacionalni ter mednarodni ravni.

Akreditacija 2024_bela

  • Iščete možnosti za uporabo biomase?
  • Potrebujete svetovanje o mikrobioloških lastnosti vaših izdelkov?
  • Potrebujete analizo vaših surovin, izdelkov in odpadkov?
  • Želite po meri izdelane specialne papirne produkte?
  • Imate težave v tehnološkem procesu tiska ali izdelave embalaže?
  • Bi radi dosegli nove funkcionalne lastnosti materialov z obdelavo površin?

Partner ambicioznih podjetij in organizacij

Razvoj inovativnih materialov in tehnologij

Celovita ponudba

Akademija za papirništvo

Projekti:

InnoRenew CoE

Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)
O PROJEKTU

SuperBark

Cilj projekta SuperBark (Safe, SUstainable and high PERformance adhesives and coatings from industrial softwood BARK) je razviti več kot 95 % bio-osnovana lepila in premaze z uporabo komponent lubja (nanoceluloza in polifenoli).
O PROJEKTU

LEAP project

Cilj projekta LEAP je razviti naslednjo generacijo napredne funkcionalne embalaže, ki vključuje biomaso tujerodnih invazivnih rastlin in omogoča proizvodnjo novih visokozmogljivih embalažnih rešitev.
O PROJEKTU

DECIDE Project Logo

DECIDE

Projekt DECIDE razvija digitalne storitve za krožno gospodarstvo. Eden izmed ciljev je ustvariti orodja za poslovne modele, namenjene malim in srednje velikim podjetjem v Podonavju, za podporo evropskemu zelenemu dogovoru.
O PROJEKTU

Vpliv razgradnje lignina na papirne materiale v ekstremnih pogojih

V okviru projekta bo raziskan vpliv razgradnje lignina na materiale na osnovi celuloze v dveh “ekstremnih” kontekstih: med kompostiranjem in dolgoročno okoljsko degradacijo.
O PROJEKTU

Krožne tehnološke zasnove in poslovni modeli v slovenskem kmetijstvu

Splošni cilj projekta je prikaz krožnih sistemskih rešitev rabe stranskih tokov biomase iz primarne kmetijske proizvodnje za postavitev prenosljivih in razširljivih krožnih poslovnih modelov v tesnem sodelovanju in koordinaciji s kmetijami in panožnimi združenji, vključenimi v projektne aktivnosti.
O PROJEKTU

Ciljni raziskovalni projekt - Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika

V okvirju projekta bo nadgrajen sistem zbiranja podatkov in pripravljen model, ki bo omogočil več kriterijsko optimizacijo določanja količin lesa za predelavo v celotnem sektorju gozdarstva, lesarstva in papirništva.
O PROJEKTU

Metgen

Z našim partnerjem MetGen (www.metgen.com) razvijamo premaze za papir in karton na osnovi lignina.
O PROJEKTU

Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka

V sodelovanju s svetovno znanim proizvajalcem izolacijskih materialov  Knauf Insulation d.o.o. iz Škofje Loke (www.knaufinsulation.si), razvijamo izolacijske materiale za posebne namene.
O PROJEKTU

Nestlé

V sodelovanju s podjetjem Nestle raziskujemo možnosti uporabe odpadne industrijske biomase iz proizvodne verige (lupine kakavovih zrn) kot surovine za izdelavo papirja.
O PROJEKTU