Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

1. mednarodna konferenca o krožni embalaži – prijavite se zdaj!

 

1. mednarodna konferenca o krožni embalaži (26. – 27. 9. 2019), ki jo organiziramo skupaj s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca in v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo Štajerske gospodarske zbornice, je namenjena predstavitvi trendov in izzivov v razvoju embalaže v smeri krožnega gospodarstva z najnovejšimi raziskovalnimi dognanji in rešitvami ter primeri dobrih praks iz industrije. S povezovanjem nosilcev znanja iz širše regije in vodilnih podjetij iz vrst proizvajalcev in uporabnikov embalaže, bo konferenca prispevala k ustvarjanju novih partnerstev in krožnih verig vrednosti.

Teme, ki jih bo dvodnevna konferenca pokrivala, so:

  • krožno gospodarstvo,
  • novi, inovativni bio materiali,
  • trajnostno oblikovanje embalaže,
  • tiskanje in predelava embalaže,
  • optimizacija dobavne verige embalaže s pomočjo inovativnih rešitev,
  • navade potrošnikov na področju uporabe krožne embalaže,
  • analiza življenjskega cikla embalaž,
  • recikliranje, ponovna uporaba in kompostiranje odpadne embalaže.

Vljudno vas vabimo k ogledu preliminarnega programa konference in prijavi na konferenco.