Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

7 kongres Slovenskega mikrobiološkega društva

Da so mikroorganizmi prisotni povsod ni potrebno posebej poudarjati, da nova spoznanja s področja molekularne genetike, okolijskih in industrijskih interakcij mikrobov skokovito napredujejo pa priča že tradicionalni, 7 kongres Slovenskega mikrobiološkega društva. Na kongresu so bila predstavljena nova dognanja s področij interakcij mikroba z okoljem, rastlinami, človekom in za nas najpomembnejša spoznanja s področja industrijske mikrobiologije. Sekcijo industrijske mikrobiologije smo obogatili tudi mi z našim prispevkom; sodobnega obvladovanja mikrobioloških dejavnikov – kavitacije, ki postaja vse bolj zanimiva tehnologija zmanjševanja števila mikroorganizmov in jo bomo v prihodnosti srečevali v številnih industrijah, tudi v papirništvu.