Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Akreditacija

Slovenska akreditacija SIST EN ISO/IEC 17025

Preskuševalni laboratorij za papirništvo je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod, kar pomeni, da lahko laboratorij sam izvede prilagoditev akreditiranih preskusnih metod novim izdajam že akreditiranih preskusnih standardov in uvede manjše spremembe (npr. prilagoditve novi izdaji) ali uporabo razširi na večje območje.

Ker pri fleksibilnem obsegu vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Zato preskuševalni laboratorij podatke o trenutnem obsegu vzdržuje skladno z aktualnim dokumentom Slovenske akreditacije S14 Obseg akreditacije, seznam akreditiranih dejavnosti je javno dostopen in se sklicuje na prilogo k akreditacijski listini (LP-058).

ICP seznam aktualizira ob vsaki spremembi standardov in morebitni spremembi obsega preskušanja, ki so predmet akreditacijske listine.
Podroben opis obsega akreditacije je v dokumentu Priloga 8 - Seznam metod v fleksibilnem obsegu

Akreditacija2024