Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Dan inovativnosti 2019

V kongresnem centru Brdo je 25. septembra 2019 potekal že tradicionalni dan inovativnosti, v organizaciji GZS. Program je bil sestavljen iz dveh delov, prvi del se je imenoval Povezujmo inovativnost – zakaj? in se je pričel z motivacijskimi nagovori o povezovanju raziskovalno- znanstvenih inštitucij z gospodarstvom. Sledile so kratke predstavitve inovativnih tehnologij in rešitev inštitucij znanja za uporabo v gospodarstvu. Tu je inovativno vlogo Inštituta za celulozo in papir predstavil Andrej Šinkovec z naslovom »Razmišljajmo krožno! Inovativni pristopi pri uporabi naravnih zavrženih materialov«. Predstavitev se je nanašala na učinkovito uporabo zavržene biomase za izdelke iz papirja ali kartona oz. druge produkte npr. biokompozite, izolacijske materiale itd. Sledili so hitri poslovni zmenki sodelujočih in delavnice na temo inovativnega razmišljanja. Drugi del je zajemal dodatne motivacijske nagovore, ki so se navezovali na tematiko trendov v inovativnosti in se zaključil s podelitvijo nacionalnih priznanj GZS najboljšim inovatorjem za tekoče leto. /AŠ