Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Revija Papir

Revija slovenske papirne in papirno predelovalne industrije

 

Oddaja prispevkov za revijo PAPIR na spletni naslov:

barbara.skrinjar@gmail.com

Vljudno vas vabimo, da se v reviji Papir z oglasom ali promocijskim besedilom predstavite in opozorite nase.

 

Izdajatelji in založniki

DITP - Društvo inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
ICP - Inštitut za celulozo in papir

 

Uredništvo revije PAPIR

Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
Dimičeva 13, SI - 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 58 98 274
Faks: 01 / 58 98 100
E-mail: petra.prebil.basin@gzs.si

Glavni urednik: Marko Jagodič

Odgovorna urednica: Petra Prebil Bašin

Uredniki področij:
O PAPIRNI PANOGI: mag. Petra Prebil Bašin, Ana Sotlar
NOVICE IZ PAPIRNIC, TISKA IN TUJINE: mag. Petra Prebil Bašin, dr. Tea Kapun, Ana Sotlar
RAZISKAVE IN RAZVOJ: dr. Tea Kapun

Drugi člani uredniškega odbora: mag. Mateja Mešl, dr. Klemen Možina, dr. Janja Zule, dr. Marjeta Černič, dr. Tjaša Drnovšek, Alenka Ivanuš