Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Simpozij društva DITP

DITP že tradicionalno prireja Mednarodni letni simpozij in je skupaj z GZS, Združenjem za papirno in papirnopredelovalno industrijo soorganizator Dneva papirništva Slovenije z namenom promocije novih znanstvenih in strokovnih tem. Simpozij in Dan papirništva potekata v mesecu novembru.

Vabilo na simpozij