Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL