Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP je predstavil svoje projekte na Biotehniški fakulteti

V četrtek, 12.12.2019 je na Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo potekala predstavitev navdihujočih razvojno-inovativnih projektov, ki se odvijajo v okviru SRIP Krožno gospodarstvo in SRIP Hrana. Na povabilo izrednega profesorja Luke Juvančiča, sta se dogodka udeležili tudi predstavnici Inštituta za celulozo in papir, Janja Juhant Grkman, ki je predstavila program Cel.krog in Tea Kapun, ki je na primeru invazivnih tujerodnih rastlin prikazala izkoriščanje potenciala biomase za razvoj izdelkov. Dogodek je bil organiziran v sklopu predmeta Bioekonomija. Svoje delo sta več kot uspešno predstavili tudi Maja Mešl in Irena Pulko, ki sta spregovorili o uporabnosti biokompozitov in njihovi uporabnosti in predstavili nekaj projektov, ki trenutno potekajo v sodelovanju s FTPO in podjetji. V nadaljevanju je Primož Oven predstavil vključevanje BF v aktivnosti SRIP Krožno gospodarstvo in razvojno-inovacijske dosežke s področja valorizacije lesne biomase. Dogodek je zaključil Ilja Gasan Osojnik Črnivec, ki je predstavil vključevanje BF v aktivnosti SRIP Hrana. /TK