Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP na 20. dnevu slovenskega papirništva in 43. mednarodnem letnem simpoziju DITP

Tudi v letošnjem letu, smo sodelovali na 20. dnevu slovenskega papirništva in 43. mednarodnem letnem simpoziju DITP. Da je papir »vedno vznemerljiva zgodba« smo na stojnici pokazali z izdelki proizvedenimi iz tujerodne invazivke, japonskega dresnika. Obiskovalce naše stojnice pa smo seznanili tudi z vsemi aktualnimi projekti, ki trenutno potekajo na našem inštitutu (CEL.KROG, InnoRenew), z izobraževalnimi vsebinami (šola za papirništvo) in nenazadnje s celostnimi storitvami in storitvami akreditiranega laboratorija.

Da je “Papir v osrčju krožnega godparstva” je poudarila ga. Mateja Mešl, direktorica ICP, ki je skupaj s parnerji projekta SPS predstavila ključne usmeritve in delo na projektu za nadalnje štiri leta. Napredni materiali in bio-osnovani produtki iz lignocelulozne biomase, so ključni cilji projekta o katerih pa nam je spregovorila ga. dr. Tea Kapun.

O dogodku so poročali tudi številni mediji, njihove objave pa lahko preverite na :

http://www.gorenjskiglas.si/article/20161125/C/161129838/1035/najvecji-izziv-digitalizacija-

https://www.si21.com/Gospodarstvo/Papirnistvo_prevzema_osrednjo_vlogo_v_slovenskem_kroznem_gospodarstvu/

http://www.pressclipping.si/pr-news.php?newsid=4734

http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/embalaza/3919-panoga-je-dosegla-nizje-davke-na-energente-skrbijo-jih-kadri-eol-113