Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP na Festivalu uporabe invazivnih rastlin

 

V sredo, 10. oktobra, je v okviru evropskega projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) v središču Ljubljane potekal celodnevni festival, na katerem so se obiskovalci seznanili z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in načini, kako jih prepoznati, odstraniti in predelati v koristne izdelke.

ICP, partner projekta APPLAUSE, raziskuje možnosti koristne uporabe invazivnih tujerodnih rastlin za proizvodnjo papirja in inovativnih papirnih izdelkov, ki so okolju prijazni, biološko razgradljivi in skladni s konceptom krožnega gospodarstva ter zelene tehnologije brez odpadkov.

Na festivalu se je ICP predstavljal s svojim inovativnim papirjem, narejenim iz invazivne rastline japonskega dresnika in izvajal zanimive ustvarjalne delavnice. Otroci in mimoidoči so lahko spoznali ročni način izdelave papirja in imeli možnost, da sami izdelajo papir iz japonskega dresnika. Otroci so se zabavali tudi z izdelovanjem 3D papirnih izdelkov iz japonskega dresnika.

V okviru festivala je potekalo tudi PGG (Policy Guidance Group) srečanje, na katerem je o aktivnostih ICP v projektu APPLAUSE predavala dr. Tea Kapun, ki je spregovorila tudi o invazivnih tujerodnih rastlin kot zanimivem surovinskem viru za bio osnovane izdelke.