Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP partner v uspešnem projektu na Evropskem razpisu Urban Innovative Actions

Mestna občina Ljubljana je povezala partnerje v inovativen projekt ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in njihove koristne uporabe, APPLAUSE (od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev). Projekt je eden izmed šestnajstih, izbranih med 206 prijavami na razpis EU, Urban Innovative Actions.

Inštitut za celulozo in papir sodeluje v projektu kot nosilec razvoja postopkov pridobivanja vlaken iz odpadne rastlinske biomase ter njihove nadaljnje predelave v končne koristne produkte, papir in izdelke iz papirja. Tako se nadaljuje uspešno začetno delo pri izdelavi papirja iz invazivne rastline Japonskega dresnika.

Več o projektu in razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Ljubljana ter na spletni strani Evropske komisije.