Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP pilotni partner v projektu DECIDE

 

DECIDE Project Logo_with eu

Projekt DECIDE – »Digitalne storitve za krožno gospodarstvo – zbirka orodij za regionalne razvijalce, mala in srednje velika podjetja« – bo financiran s skoraj tremi milijoni evrov do sredine leta 2026. Vključuje 16 partnerjev iz 10 držav, ki si prizadevajo za zeleno in digitalno evropsko gospodarstvo. Cilj projekta je razviti metode in orodja za poslovne modele krožnega gospodarstva, namenjene malim in srednje velikim podjetjem ter novoustanovljenim podjetjem v Podonavju. Ti modeli so ključni za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora.

Vodilni partner projekta je Center za digitalizacijo (ZD.BB), ki deluje kot svetovalno središče za podjetja v regiji Stuttgart in podpira digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij. Projekt vključuje mreženje med partnerji, kar bo pozitivno vplivalo na potek in komunikacijo projekta.

V aprilu smo imeli na sedežu ZD.BB prvi uvodni sestanek, kjer smo določili vodje posameznih sklopov, oblikovali usmerjevalni odbor, izbrali primere dobrih praks, na katerih bomo v naslednjih mesecih intenzivno delali, razvijali debato za krepitev krožnega gospodarstva na okrogli mizi in aktivno sodelovali na delavnicah krožnih poslovnih modelov s petih področjih; embalaža, tekstil, pametna mesta, hrana in baterije. Vodilni partner je velik poudarek namenil tudi mreženju med partnerji, kar bo vsekakor prineslo pozitivne učinke na sam potek projekta in komunikaciji med partnerji.

 

DECIDE_Group photo 2DECIDE_Group photo 2