Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Info

For additional informations regarding conference registration and participation contact:

Igor Karlovits                  igor.karlovits@icp-lj.si               +386 1 200 28 47

Sara Jeseničnik              sara.jesenicnik@ftpo.eu             +386 2 620 47 64

For additional information regarding programme and presentations contact:

Igor Karlovits                  igor.karlovits@icp-lj.si               +386 1 200 28 47