Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

InnoRenew CoE 1. Mednarodna konferenca Les – Zdrava prihodnost za trajnostne zgradbe

 

1. mednarodna konferenca InnoRenew CoE “Les – Zdrava prihodnost za trajnostne zgradbe” je namenjena razpravi in predstavitvi najnovejših dognanj, ki združujejo zdravje, trajnost in les v grajenem okolju. Glavni cilj je izmenjava znanstvenega razvoja in uporabe lesa v strukturah, ki povečujejo dobrobit ljudi in okolja. Seje na konferenci bodo vključevale:

  • Oblikovalske rešitve za zdravje, varnost in dobro počutje
  • Podpora iz okolja pri samostojnem življenju (AAL)
  • Duševno zdravje v stavbah
  • Oblikovanje materialov za dobro počutje ljudi
  • Regenerativna trajnost in lesene stavbe

Rok za prijavo je 15. 2. 2019.

Program in prijava

Vabljeni!