Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

InnoRenew CoE za preboj slovenske lesne industrije

 Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem v njem pa sodeljuje tudi ICP, in mu dodelila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE). K temu je Vlada RS primaknila še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra.

Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Z njegovim delovanjem želimo omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

InnoRenew CoE si bo prizadeval, da postane vodilna regionalna institucija za področje obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. V novem centru odličnosti bodo pridobivali vrhunska izvirna znanstvena spoznanja ter nudili podporo pri raziskavah, razvoju in inovacijah slovenski, evropski in svetovni industriji. Z obširnim programom predstavitev delovanja in rezultatov javnosti bodo tudi poudarjali pomen uporabe obnovljivih virov ter trajnostnega razvoja.

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem, je povedal: »Kot edini med slovenskimi prijavitelji smo pridobili ta projekt. Ob tej priložnosti gre zahvala majhnemu, a izjemno ambicioznemu timu, ki ga vodi izr. prof. dr. Andreja Kutnar. S tem naša UP dokazuje, da se še kako dobro zaveda pomembnosti povezave med znanostjo  in gospodarstvom, saj bo center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja nudil nove zaposlitve visokokvalificiranim strokovnjakom iz celega sveta. Primorci bodo center lahko občudovali v svojem okolju. Verjamem, da bo tudi to točka sodelovanja z Univerzo Lomonosov, najprestižnejšo rusko državno univerzo, s katero je naša univerza včeraj formalno dorekla medsebojno sodelovanje.«

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar, vodja projekta, je ob tem izpostavila, da »bo center odprl svoja vrata vsem in postal zgled sodelovanja vseh deležnikov. Vodili bomo inovativni prehod slovenske in evropske industrije na uporabo obnovljivih virov, predvsem na izkoriščanje potencialov gozda in lesa v industriji ter ji omogočiti konkurenčni preboj na svetovnem trgu.«

Da center resnično potrebujemo, dokazuje to, da v živem laboratoriju centra že sedaj sodeluje 62 partnerjev iz 20 držav. Pridružila so se nam tako mala kot velika podjetja, raziskovalne institucije in javne organizacije. Živi laboratorij (Living laboratory) InnoRenew CoE združuje predstavnike gospodarstva, uporabnike in raziskovalce, ki skupaj raziskujejo in oblikujejo teme, priložnosti in tveganja za nove produkte, storitve in sisteme na področju inovativnih obnovljivih materialov. Živi laboratorij je raziskovalni koncept, ki se osredotoča na uporabnika v odprtem inovativnem ekosistemu in združuje raziskovalne in inovacijske procese v javno-zasebnem partnerstvu. Poudarja sistematsko soustvarjanje deležnikov v raziskovalnem in inovacijskem procesu.

Projekt je razvilo 9 partnerjev. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je h projektu pritegnila nemški inštitut Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut – vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, ki v projektu deluje kot mentorska institucija. Sodelujejo pa še partnerji Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Partnerji so s polmilijonsko podporo Evropske komisije projekt razvijali eno leto, rezultat pa je bil uspešen poslovni načrt centra, ki sta ga sedaj z dodatnim financiranjem podprla Evropska komisija in Vlada Republike Slovenije. Financiranje iz javnih sredstev bo centru na voljo 5 let, v tem času pa bodo vzpostavljeni pogoji za delo in nemoteno delovanje na evropskem trgu.

Andreja Kutnar ob tem še dodaja: »Verjamem, da bomo v petih letih delovanja centra odličnosti odločilno prispevali k te mu, da bo imelo tudi slovensko gospodarstvo visoko rast, da se bo dvignila dodana vrednost na zaposlenega, da gozdno-lesna veriga ne bo več prekinjena in da bomo prišli do točke, da bomo v Sloveniji v izdelke z visoko vrednostjo predelali celoten potencial za to primernega lesa, da bomo les morali pričeti  uvažati, ker bomo s kreirano dodano vrednostjo iz domačega lesa to omogočili.«

Širše družbene vplive projekta bo mogoče zaznati predvsem v spremembi družbenega okolja, ki bo spodbujalo in vključevalo inovacije (raziskovalna in inovacijska kultura) in s tem vplivalo na višjo dodano vrednost proizvodov, procesov in sistemov, ki omogočajo trajnostno gradnjo z izboljšanimi obnovljivimi materiali nove generacije in povečevanje učinkovite izrabe virov.

Več: http://innorenew.eu/en/ll-innorenew