Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Fokus delovanja

Zagotavljanje vseh ključnih kompetenc

Inštitut deluje kot napredna in odprta organizacija, s fokusom na tri ključna področja: raziskave in razvoj, laboratorijska in polindustrijska testiranja ter izobraževanje. Tako svojim partnerjem omogoča dostop do najnaprednejših znanj in celostnih storitev za razvoj papirne in povezanih industrij.

Partnerji inštituta so proizvajalci oziroma predelovalci papirja, dobavitelji surovin, tiskarne, oblikovalci in kupci embalaže pa tudi raziskovalne, izobraževalne, kulturne in druge ustanove, kot na primer arhivi in muzeji, regulatorji in sodišča.

Vizija ICP je postati vodilna, mednarodno priznana raziskovalna in razvojna inštitucija, referenčni laboratorij za testiranje materialov in produktov iz naravnih vlaken in papirja ter regionalni raziskovalni in izobraževalni center za papirništvo. Prepoznan je kot kompetentna in uspešna organizacija, ki se s celostno oblikovanim naborom storitev prožno odziva na potrebe in priložnosti v regiji. Postaja pomemben partner v vrednostnih verigah za napredno izkoriščanje biomase in razvoj konkurenčnih produktov v celotnem krogotoku pridobivanja, uporabe in re-uporabe naravnih materialov.