Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Zaposleni

dr. David Ravnjak

direktor

 

T: +386 1 200 28 19
david.ravnjak@icp-lj.si

management | poslovno svetovanje | vodenje projektov

Bojan Borin

Bojan Borin

vodja laboratorija

 

T: +386 1 200 28 15
bojan.borin@icp-lj.si

kemijska preizkušanja | kemijska analitika materialov | stik z živili

Andrej Šinkovec

Andrej Šinkovec

vodja oddelka materiali in tehnologije v papirništvu

 

T: +386 1 200 28 30
andrej.sinkovec@icp-lj.si

procesi in tehnologije v papirništvu | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja | preskušanje papirja, surovin in vlaknin

Igor Karlovits

dr. Igor Karlovits

vodja oddelka grafika in embalaža

 

T: +386 1 200 28 47
igor.karlovits@icp-lj.si

tisk in mehansko in grafično preskušanje materialov | optimizacija embalažnega materiala

Nevenka Kenda

Nevenka Kenda

vodja projektne pisarne

 

T: +386 1 200 28 34
nevenka.kenda@icp-lj.si

projektna pisarna | administrativno in finančno vodenje projektov

Mija Sežun

dr. Mija Sežun

T: +386 1 200 28 25
mija.sezun@icp-lj.si

celovite okoljske rešitve | ravnanje z odpadki | karakterizacija in re-uporaba odpadkov | čiščenje odpadnih vod

Urška Kavčič

dr. Urška Kavčič

T: +386 1 200 28 47
urska.kavcic@icp-lj.si

funkcionalni tisk in tiskana elektronika | tisk in mehansko in grafično preskušanje materialov | optimizacija embalažnega materiala

Tea Kapun

dr. Tea Kapun

T: +386 1 200 28 48
tea.kapun@icp-lj.si

preiskave vlakninskih materialov | alternativne surovine za papirništvo | krožne zgodbe |  izvedba tehniških dni | promocija papirništva

Gregor Lavrič

dr. Gregor Lavrič

T: +386 1 200 28 47
gregor.lavric@icp-lj.si

tisk, mehansko in grafično preskušanje materialov | embalaža

Mateja Zajc

Mateja Zajc

Mateja Zajc

T: +386 1 200 28 63
mateja.zajc@icp-lj.si

Skrbnik sistema kakovosti 17025:2017, testiranje biorazgradljivosti, kompostabilnosti, ugotavljanje skladnosti materialov za stik z živili

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si

pigmenti, veziva in koveziva v premaznih mešanicah | laboratorijsko in pilotno premazovanje papirja in kartona | mehansko, grafično preskušanje materialov

Aleš Rome

T: +386 1 200 28 25
ales.rome@icp-lj.si

pilotna proizvodnja papirja

Tomaž Kenda

Tomaž Kenda

T: +386 1 200 28 44
tomaz.kenda@icp-lj.si

izvajanje mehansko-fizikalnih preskušanj | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja

Marko Kenda

Marko Kenda

T: +386 1 200 28 44
marko.kenda@icp-lj.si

izvajanje mehansko-fizikalnih in kemijskih preskušanj | pilotne naprave in proizvodnja specialnega papirja

Marjeta Bregar

Marjeta Plaznik

T: +386 1 200 28 63
marjeta.plaznik@icp-lj.si

izvajanje kemijskih in mikrobioloških preskušanj

Mojca Omahen

Mojca Omahen

Telefon: 01/200-28-00
mojca.omahen@icp-lj.si

organizacija in izvajanje pisarniškega poslovanja | skrbništvo poslovnih knjig | skrbništvo kadrovskih zadev

Igor Ošlaj

T: +386 1 200 28 24
igor.oslaj@icp-lj.si

vzdrževanje | nadzor in varnost objektov | energetika