Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Oprema

Laboratorijska in pilotna oprema

Laboratorij za papirništvo z vidkov tehnične opremljenosti in specifičnih znanj in izkušenj zaposlenih zagotavlja vire za kakovostno preskušanje. V svoji ponudbi vključuje več kot  120 različnih preskuševalnih metod. Od leta 2005 laboratorij je akreditiran s strani Slovenske akreditacije skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska listina LP-058).

Inštitut za celulozo in papir z laboratorijem in pilotnimi napravami predstavlja edini papirniški infrastrukturni center na območju JV Evrope. Laboratorij za papirništvo je razdeljen na štiri področja testiranja: mehansko-fizikalna, grafična, kemijska in mikrobiološka testiranja, ki skupaj s pilotnimi napravami (pilotni papirni stroj, pilotni premazovalnik, gladilnik) zaokrožajo celotni proces proizvodnje papirja. Laboratorijska oprema omogoča preučevanje in karakterizacijo vhodnih surovin, karakterizacijo papirja in papirnih izdelkov, odpadnih voda, trdnih odpadkov in vrednotenja proizvodnega procesa. Razvita analitika različnih področij testiranja zagotavlja reševanje kompleksnejših izzivov na področju površinskih, optičnih, tiskarskih in ostalih specifičnih lastnosti materialov.

 

Obrazec za izposojo opreme

 

 

 

OPREMA ZA KARAKTERIZACIJO IN FUNKCIONALIZACIJO VLAKNIN

V okviru projekta InnoRenew CoE (»Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence«) smo vzpostavili center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlaknin z novo pridobljeno opremo:

Seznam opreme za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlaknin

 

OPREMA ZA POLINDUSTRIJSKO TESTIRANJE, TISK IN OPLEMENITENJE POVRŠIN TER PROTOTIPIRANJE

 

papirni stroj

Polindustrijski gladilnik

Pilotni papirni stroj

Pilotni papirni stroj je namenjen testiranju novih surovin, tehnologij in papirjev. Na stroju je možno izdelati papir gramatur od 50 do 300 g/m2, širine papirnega traku do 62 cm. Stroj vsebuje Fourdrinier natočni sistem, produkcija je cca. 100 kg/h, hitrost do 50 m/min.

Na stroju je bil pred kratkim vgrajen sistem za spremljanje kakovosti izdelave papirja QCS (quality control system), ki omogoča on-line spremljanje izdelave papirja v prečni in vzdolžni smeri teka papirnega traku. Osnovni sistem merjenja kakovosti vključuje spremljanje in meritve gramature in vlage, poleg tega debeline in delež polnil v papirju. Na ta način je izboljšana stabilnost in regulacija natočnega sistema, kar vpliva na enakomernejšo kakovost dobljenega papirja.

Zagotavljamo homogeno kakovost in izpolnjujemo zahteve naročnikov po standardiziranih in enakomernih parametrih kakovosti izdelanega papirja.

Premazovalnik

Laboratorijski pilotni premazovalnik omogoča preskušanje uporabe različnih premaznih mešanic v različnih procesih in na različnih materialih (papir, karton, lepenka in drugi vlakninski materiali).

Tehnične specifikacije:

 • Gramatura osnovnega materiala: 40-300 g/m²
 • Sistemi nanosa: filmpress, blade, rod, 3-roll-system
 • Sistem sušenja: IR (10-100 %) in vroč zrak (do 160 °C)
 • Hitrost: do 5 m/min na on-line modulu (roll to roll) in do 35 m/min (list), odvisno od osnovnega materiala in reologije premazne mešanice
 • Širina zvitka: do 250 mm
 • Nanašanje premazne mešanice (g/m²): 1-30, odvisno od osnovnega materiala in reologije premazne mešanice

Polindustrijski gladilnik 

Polindustrijski gladilnik z možnostjo enkratnega ali dvakratnega stiskanja med papirnimi in kromiranimi valji ima naslednje karakteristike:

 • Širina: 54,5 cm
 • Hitrost: 10–60 m/min
 • Obremenitev valjev: 0–4 t
 • Trdota valjev: 88 Sh (D)
 • Temperatura valjev: do 130 °C
 • Možnost glajenja zvitka ali posameznih pol

 

 

 

 

UV LED kapljični tiskalnik

Omogoča visoko kakovosten šestbarvni tisk na skoraj vse vrste materialov (papir, karton, les, keramika …) do višine 10 cm. Maksimalna velikost tiskovnega materiala je do 100 × 160 cm. Apex UV LED tiskalnik je opremljen s procesnimi CMYK tiskarskimi barvami, dodatno belo barvo, lakom in procesorjem RIP (raster image processor) za barvno korekcijo.

 

Sitotiskarski stroj

Omogoča tisk z različnimi vrstami tiskarskih barv (na vodni osnovi, na osnovi organskih topil, UV) in funkcionalnih tiskarskih barv za tiskano elektroniko, razvoj bio-senzorjev, specialnih pigmentov, ki omogočajo izdelavo inteligentne in aktivne embalaže. Poleg tega omogoča premazovanje in nanašanje različnih lepil. Tiskamo lahko na izdelke različnih oblik in materialov (kovina, plastika, karton…). Velikost tiskovnega materiala je 50 × 70 cm. Maksimalna višina tiskovnega materiala je 30 cm.

Rezalnik

Računalniško voden rezalnik Esko Starter X omogoča izrezovanje, žlebljenje in druge obdelave ploskih izdelkov v velikosti do 120 × 160 cm. Z njim lahko strukturno oblikujemo in izdelujemo prototipe embalaže, pohištva, lažjih gradbenih elementov iz najrazličnejših materialov (debeline do 2 cm).