Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Predstavitev

Strokovnost, združena z izkušnjami industrije

Inštitut za celulozo in papir se je v skoraj 70. letni zgodovini razvil v sodoben razvojno-raziskovalni center, ki svoje partnerje podpira s posredovanjem tržno zanimivih znanj in storitev za razvoj produktov iz naravnih vlaken in papirja. Neposredno povezovanje specialističnega znanja in industrijskih kompetenc zagotavlja ponudbo celovitih, visoko kakovostnih storitev.

Inštitut je leta 1947 ustanovila Generalna direkcija celulozno papirne industrije Jugoslavije za  pospeševanje raziskovalne dejavnosti in tehnološkega razvoja industrije. V lastne prostore na Bogišićevi 8 v Ljubljani se je iz Papirnice Vevče preselil leta 1963. Z laboratoriji za mehanska, kemijska in biološka preskušanja ter pilotnim papirnim in premaznim strojem za industrijsko testiranje je še danes edini infrastrukturni center in registrirana raziskovalna inštitucija za papirništvo v širšem regionalnem prostoru, z dvema raziskovalnima skupinama za papirništvo in za embalažo.

Od leta 1998 ustanoviteljske pravice uresničuje Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije. Inštitut upravljata Svet zavoda in direktor.  Člane Sveta zavoda imenujeta Upravni odbor Združenja papirne in papirno predelovalne industrije in Zbor zaposlenih ICP. Direktorja inštituta imenuje Svet zavoda s soglasjem Upravnega odbora združenja.

ICP je na pobudo Evropske komisije visokošolskim in raziskovalnim organizacijam, da naj v okviru programa Obzorje Evropa upoštevajo tudi vidik enakosti spolov, izvedel poglobljeno analizo stanja. Vključevanje različnosti ter razumevanje in sobivanje z drugače mislečimi sta osnova odprte družbe in kritične skupnosti, ki spoštuje človekove pravice ob hkratni ničelni toleranci do diskriminacije in nestrpnosti. Načrt za enakost spolov je objavljen na POVEZAVI (kliknite tule).


Direktor: dr. David Ravnjak

 

Člani Sveta zavoda:

Petra Prebil Bašin, predsednica (Gospodarska zbornica Slovenije)

Stanislav Menard (Nova Kuverta Ljubljana)

Sebastjan Nemeček (Papirnica Vevče d.o.o.)

Nevenka Kenda (ICP)

Janja Juhant Grkman (ICP)

Maja Mahne (Eurobox)

 

Člani Strokovnega sveta:

Kristina Stakne (Paloma)

Aljaž Hafner (Papirnica Vevče Proizvodnja)

Jerneja Pečnik (Goričane, tovarna papirja Medvode)

Andrej Kovič (MM Količevo)

Barbara Sušin (Muflon)

Bernarda Brezec Krajc (Eurobox)

Bojan Borin (ICP)

Igor Karlovits (ICP)


Vizitka

Za dodatne informacije ali pomoč se obrnite na:

Direktor
dr. David Ravnjak
Telefon: 01 / 200 28 19
E-mail: david.ravnjak@icp-lj.si