Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Predstavitev

Strokovnost, združena z izkušnjami industrije

Inštitut za celulozo in papir se je v skoraj 70. letni zgodovini razvil v sodoben razvojno-raziskovalni center, ki svoje partnerje podpira s posredovanjem tržno zanimivih znanj in storitev za razvoj produktov iz naravnih vlaken in papirja. Neposredno povezovanje specialističnega znanja in industrijskih kompetenc zagotavlja ponudbo celovitih, visoko kakovostnih storitev.

Inštitut je leta 1947 ustanovila Generalna direkcija celulozno papirne industrije Jugoslavije za  pospeševanje raziskovalne dejavnosti in tehnološkega razvoja industrije. V lastne prostore na Bogišićevi 8 v Ljubljani se je iz Papirnice Vevče preselil leta 1963. Z laboratoriji za mehanska, kemijska in biološka preskušanja ter pilotnim papirnim in premaznim strojem za industrijsko testiranje je še danes edini infrastrukturni center in registrirana raziskovalna inštitucija za papirništvo v širšem regionalnem prostoru, z dvema raziskovalnima skupinama za papirništvo in za embalažo.

Od leta 1998 ustanoviteljske pravice uresničuje Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije. Inštitut upravljata Svet zavoda in direktor.  Člane Sveta zavoda imenujeta Upravni odbor Združenja papirne in papirno predelovalne industrije in Zbor zaposlenih ICP. Direktorja inštituta imenuje Svet zavoda s soglasjem Upravnega odbora združenja.


Direktor: dr. David Ravnjak

 

Člani Sveta zavoda:

Ladislav Kristančič, predsednik (Vipap Videm Krško)

Stanislav Menard (Nova Kuverta Ljubljana)

Sebastjan Nemeček (Papirnica Vevče)

Petra Prebil Bašin (Gospodarska zbornica Slovenije)

Nevenka Kenda (ICP)

Janja Juhant Grkman (ICP)

Maja Mahne (Eurobox)

Člani Strokovnega sveta ICP:

David Ravnjak, predsednik (ICP)

Danijel Oštir (Vipap Videm Krško)

Kristina Stakne (Paloma Sladki vrh)

Jerneja Pečnik (Papirnica Goričane)

Andrej Kovič (Količevo Karton)

Barbara Sušin (Muflon)

Janja Zule (ICP)

Igor Karlovits (ICP)


Vizitka

Za dodatne informacije ali pomoč se obrnite na:

Direktor
dr. David Ravnjak
Telefon: 01 / 200 28 19
E-mail: david.ravnjak@icp-lj.si