Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Izdelali smo papir iz jute in stebel rastline paradižnika

V januarju 2020 smo po predhodnih laboratorijskih testih na našem pilotnem papirnem stroju uspeli izdelati papir iz alternativnih vlaknin, kot sta juta in stebla rastline paradižnika. Kot vir jute smo uporabili odpadno žakljevino, slovenske pražarne kave Atlantic Droga Kolinska, v katerih so se skladiščila zrna kave. Te vreče smo zrezali na majhne kosce na t.i. šrederju, nato pa nadaljevali z delignifikacijo vlaknin, mletjem in izdelavo papirja na našem pilotnem stroju. Papir smo pretežno izdelali v gramaturi 85 g in zrezali na A4 format.  Papir bo porabilo podjetje, ki nam je zagotovilo surovino na svojih pisarniških tiskalnikih, kar je vzorčen primer krožnega gospodarstva.

V naslednji šarži po izdelavi papirja iz jute pa smo izdelali tudi papir iz rastline paradižnika. Vhodna surovina so bili sekanci stebel.  Te sekance smo nato podobno kot vlakna jute delignificirali, zmleli in izdelali papir. Papir je bil izdelan v podobni gramaturi, kot papir iz jute.