Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Laboratorij za papirništvo ICP med prvimi akreditiran po novi izdaji standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Dne 4. Decembra 2019 je potekal 21. Dan Slovenske akreditacije, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika Inštituta za celulozo in papir. Glavna tema dogodka je bila Dodajanje vrednosti
dobavnim verigam. Dobavne verige v današnjem hitrem času potrebujejo dobro zaupanje kupcev do proizvajalcev in med seboj potrebujejo informacije, ki so verodostojne, nepristranske in sledljive. Tu pa nastopi pomen akreditacije, ki te zahteve izpolnjuje in zaradi mednarodnega priznavanja akreditiranih organizacij krajša tudi čase dobavnih verig. Po zanimivih predavanjih smo v okviru okrogle mize poslušali tudi izkušnje z akreditacijo pri sosednjih akreditacijskih organih.

Slovenska akreditacija nas je obvestila o uspešnosti laboratorijev pri ocenjevanju po novi izdaji standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Laboratorij za papirništvo ICP je bil v Januarju 2019 uspešen pri ocenjevanju Slovenske akreditacije po novi izdaji standarda in je med vsega skupaj 15 % slovenskih preizkuševalnih laboratorijev, ki so akreditirani po novem standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017. /BB&LF