Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Nacionalna poklicna kvalifikacija NPK

Kaj je NPK?

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti, izkušenj in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem. Z NPK se pridobi javno veljavno in mednarodno priznano listino o poklicni usposobljenosti - certifikat NPK. S certifikatom NPK se dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica.

Katere NPK se lahko pridobi v papirni industriji? Kakšni so vstopni pogoji za prijavo?

V papirniški branži se lahko pridobi dva certifikata NPK:

NPK PAPIRNIČAR / PAPIRNIČARKA

Pogoji za pričetek postopka pridobitve certifikata:

  • starost najmanj 18 let, izjemoma tudi mlajši, če je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazovanje ustreznih delovnih izkušenj,
  • osnovnošolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj v papirni ali papirno-predelovalni industriji ali srednja poklicna izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj v papirni ali papirno-predelovalni industriji,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

Več informacij v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti, Poklicnem standardu ali brošuri.

 

NPK PAPIRNIŠKI TEHNOLOG / PAPIRNIŠKA TEHNOLOGINJA

Pogoji za pričetek postopka pridobitve certifikata:

  • starost najmanj 18 let, izjemoma tudi mlajši, če je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazovanje ustreznih delovnih izkušenj,
  • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v papirni ali papirno-predelovalni industriji ali srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj v papirni ali papirno-predelovalni industriji,
  • referenčno delodajalčevo pismo o delovnih izkušnjah, usposobljenosti in uspešnosti.

Več informacij v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti, Poklicnem standardu ali brošuri.

Cena

Cena postopka preverjanja in potrjevanja NPK znaša od 191,00 do 291,00 EUR.

Usposabljanje

Organiziramo usposabljanje, kjer kandidat svoja znanja s pomočjo vrhunskih predavateljev z večletnimi izkušnjami lahko dopolni in nadgradi.

Prijave in dodatne informacije

Dodatne informacije nudi svetovalka za NPK Janja Juhant Grkman in sicer po telefonu na št. 01/200-28-48 ali preko e-pošte janja.juhant-grkman@icp-lj.si.

Janja Juhant Grkman

Janja Juhant Grkman

T: +386 1 200 28 48
janja.juhant-grkman@icp-lj.si