Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Nadgrajena ponudba storitev na področju biorazgradljivosti materialov

Na Inštitutu za celulozo in papir smo v mesecu aprilu postali bogatejši za zelo pomembno pridobitev, respirometer za merjenje biorazgradljivosti različnih materialov, med drugim papirnate embalaže, polimerov in biokompozitnih materialov. Z 12-kanalnim respirometrom znamke ECHO s pomočjo spremljanja porabe CO 2 in nastanka O 2 spremljamo kako poteka biorazgradnja materiala. Razgradnja poteka pod termostatiranimi pogoji kompostiranja, pri 58°C, pri čemer merimo sproščanje posameznih plinov, ki se tekom proscesa biorazgradnje porabljajo in sproščajo. S tem smo nadgradili obstoječo opremo za določanje biorazgradljivosti in skladnosti s standardom ISO 14855-1 in dopolnili našo ponudbo za preverjanje skladnosti z obstoječimi okoljskimi standardi EN 13432, ISO 14855-1, ASTM D 5338, OECD 208. Prvi vzorci papirja izdelani iz odpadnih stebel paradižnika, ki so nastali na paprinem stroju Inštituta za celulozo in papir se že analizirajo.