Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

ICP je postal član 4evergreen alliance

V letu 2022 je ICP postal član medpanožnega združenja 4evergreen alliance, katerega cilj je ustvariti sinergije med podjetji pri povečevanju krožne narave embalaže na osnovi vlaknin in z nizkim ogljičnim odtisom. Združenje povezuje partnerje vzdolž celotne verige vrednosti, s čimer je zagotovljen celovit pogled na življenjski cikel embalaže. Združenje ima 100 članov, med katerimi najdemo večino evropskih proizvajalcev celuloze in papirja, glavne proizvajalce embalaže, globalne blagovne znamke, podjetja za ravnanje z odpadki, dobavitelje tehnologij, zagonska podjetja in raziskovalne inštitute. ICP je edini član iz Slovenije in za slovensko papirno industrijo predstavlja hiter in neposreden dostop do informacij in dejavnosti združenja.