Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

LEAP – raziskovalni projekt na področju trajnostne embalaže

Pod vodstvom ljubljanske Fakultete za strojništvo, Inštitut za celulozo in papir skupaj s podjetjema Gorenje in Surovina ter norveškim raziskovalnim inštitutom SINTEF, sodeluje v projektu LEAP – Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken. Cilji projekta so razvoj krožnega poslovnega modela za načrtovanje in izdelavo industrijske embalaže iz celuloznih vlaknin pridobljenih iz alternativnih virov, vzpostavitev učne in demonstracijske mreže za načrtovanje takšne embalaže in prikaz novo razvite embalaže na primeru embalaže za gospodinjske aparate. Projekt je financiran iz sredstev norveškega finančnega mehanizma.