Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Najavljamo program izobraževanja v Papirniški šoli za šolsko leto 2024/2025!

V okviru »Akademije za papirništvo« Inštituta za celulozo in papir v sodelovanju s strokovnjaki iz slovenskih podjetij napovedujemo osmo zaporedno izvedbo programa Papirniške šole, ki bo potekala od septembra 2024 do maja 2025.

V 93-urnem izobraževalnem programu, v 14 modulih udeleženci pridobijo različna teoretična in praktična znanja s področja papirništva. Predavanja so razdeljena na posamezne module, kjer udeleženci spoznajo ključna področja papirništva, kot so začetki papirništva, proizvodnja, oplemenitenje in dodelava. Seznanijo se z različnimi vrstami papirja in njihovo uporabo, tehnologije tiska, energetiko, ekonomijo in ekologijo ter koncept obravnave življenjske dobe izdelka. Poleg teoretičnega znanja se srečajo tudi z računalniško simulacijo procesov, izvedejo papirniško računanje in so udeleženi pri praktičnem prikazu izdelave papirja na pilotnem stroju, ki ga imamo na Inštitutu za celulozo in papir.

Izobraževalni program je namenjen različnim profilom v papirno-predelovalni industriji ter povezanih panogah, kot so grafika, tisk, embalaža, posredništvo, dobavitelji, in vsem drugim, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanje s področja papirništva.

Predviden pričetek izobraževanja je 5.9.2024 ob 15.30 uri v sejni sobi Inštituta za celulozo in papir. 

Izvedba izobraževanja je odvisna od prijavljenega št. udeležencev (najmanj 15), podrobnosti so navedene v priloženem dopisu.

V priponki najdete najavo in prijavnico.

Prosimo vas, da nam vaš interes v izobraževanje potrdite z izpolnjeno prijavnico, do 30.6.2024 in pošljete na janja.juhant-grkman@icp-lj.si 

NAJAVO IN PRIJAVNICO SI LAHKO OGLEDATE S KLIKOM NA SPODNJI POVEZAVI: