Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Obisk iz IGT Testing Systems

V septembru je Inštitut za celulozo in papir obiskal direktor podjetja IGT Testing Systems Wilco de Groot. IGT je podjetje, ki izdeluje opremo za laboratorijsko testiranje grafičnih lastnosti. Na inštitu smo predstavil področja dela s katerimi se ukvarjamo s poudarkom na novo ustanovljenem oddelku Grafika in embalaža. Tako IGT kot ICP sta našla več možnosti za sodelovanje in prepoznala prednosti, ki jih le to predstavlja za podjetji. Z IGT smo sklenili, da bomo okrepili sodelovanje na oddelku Grafika in embalaža in drugih področjih.  Dogovorjena je obnovitev opreme za potiskljivost in sodelovanju pri organizaciji seminarja iz področja tiska in preizkušanje materialov o kateri bomo pravočasno obvestili občinstvo.