Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Okoljska nagrada 2020

Podjetje Paradajz d.o.o. je bilo eno izmed 28 prijavljenih podjetij za Okoljsko nagrado 2020. Podelili so štiri nagrade in sicer za okolju prijazno podjetje, storitev, izdelek in postopek. Naziv okolju najbolj prijaznega izdelka je dobila Lušt-na vrečka iz odpadnih stebel paradižnika, ki jo je podjetje Paradajz d.o.o., skupaj z Inštitutom za celulozo in papir in podjetjem Dama d.o.o. v letošnjem letu lansiral na trg. Uporabljeni rastlinski material so do sedaj kompostirali ali oddajali bioplinarni, za leto 2021 pa že imajo načrte, kako odpadno biomaso ustrezno skladiščiti, da bo na razpolago celo leto in tako uporabna za nove izdelke.