Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Otvoritev nove Innorenew infrastrukture v Mariboru

V okviru projekta InnoRenew CoE je bila v ponedeljek, 2.3. otvoritev nove raziskovalne infrastrukture na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki se je je udeležila tudi ekipa iz ICP. Univerza v Mariboru je s sredstvi operacije InnoRenew vzpostavila raziskovalno infrastrukturo, ki omogoča razvoj in pripravo širokega nabora funkcionalnih polimernih materialov ter celovito karakterizacijo le-teh. Nagovor ob otvoritvi so imeli: prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in dr. Jernej Štromajer, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Vodja projekta in direktorica InnoRenew CoE, izr. prof. dr. Andreja Kutnar in prof. dr. Karin Stana Kleinschek, vodja laboratorija InnoRenew FERI.