Inštitut za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana, SL

Papir in Karton v stiku z živili: Varnost, zakonodaja in praksa

Naš vodja laboratorija, Bojan Borin, bo imel predstavitev na digitalni konferenci Kemomind, ki bo organizirana od 22. do 24. septembra. Predstavitev z naslovom Papir in Karton v stiku z živili: Varnost, zakonodaja in praksa, bo zajela vse vidike analitike v stiku z živili. Predstavitev je brezplačna (s predhodno prijavo) in bo v slovenskem jeziku.

Prijava